У Основној школи "Рада Миљковић" у Јагодини 25. децембра одржан је угледни час Техничког образовања на тему Моделовање електричних машина и уређаја, аутоматских система и робота. Час је организовала наставница техничког образовања Натали Томић, а асистент је био Ивица Лазаревић. Угледном часу су присуствовали: Лепомир Јевремовић, школски педагог, Валерија Живковић, школски психолог, Горан Ивковић, професор техничког образовања и Маја Лазаревић, професор српског језика и књижевности.

Учесници радионице били су ученици осмог разреда: Софија Говедарица, Ђорђе Филиповић, Јаковљевић Вања, Урош Демоња, Вељко Лазић, Богдан Петрић, Вук Миладиновић, Филип Ђорић, Софија Стевановић, Александра Симић, Филип Милосављевић, Вељко Вулић, Павле Ивановић, Михаило Пантић, Александар Бранковић.

ЦИЉЕВИ ЧАСА: стицање основних техничко-технолошких знања , умења и вештина. Оспособљавање за њихову примену у учењу, раду и свакодневном живот. Техничко-технолошко васпитање, формирање радног васпитања(стваралачка личност). Упознавање ученика са основама програмирања робота.

НАСТАВНА СРЕДСТВА: Пет Лего Мајндстормс комплета за роботику. Приручник са упутствима за склапање робота. Лаптоп рачунар са одговарајућим Лего софтвером. Изолир трака.

МЕТОДЕ: Предавање(монолог, дијалог), објашњавање, описивање, демонстрација (приказивање-посматрање), практични рад ученика

ОБЛИК РАДА: групни

ТИП ЧАСА: вежбање

МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ: ОШ '' Рада Миљковић'', Јагодина; учионица за ТО.

УЧЕСНИЦИ И РЕАЛИЗАТОРИ: Учесници овог часа су ученици 8. разреда. Реализатор  је Натали Томић, професор Техничког образовања; сарадник дипл. инж. Ивица Лазаревић.

1. КОРАК: Поздрављање ученика и истицање циљева часа           
Наставник се обраћа ученицима,поздравља их, истиче циљеве часа и објашњава начин рада. Помоћу циљева указује на важност важност тимског рада и сарадње.

2. КОРАК: Распоређивање група
Претходног дана наставник техничког образовања је  оформио групе.

3 . КОРАК:
У оквиру кратког дијалога са ученицима сарадник објашњава принцип рада компоненти од којих ће ученици саставити робота. Поставља им питања којима подстиче њихова интересовања. Питање којим почиње дискусију гласи: „Које су сличности између човека и робота?“ Очекивани одговори: може да се креће, може да говори, може да помера ствари, може да види и сл. Показује ученицима компоненте и објашњава принцип рада. Питање: „Који орган или чуло код човека одговар компоненти (компјутер, ултразвучни сензор, сензор за боју, сензор за додир и електомотор)? Очекивани одговори: мозак, очи, слух, мишићи, чуло додира.

4. КОРАК:
Свака група добија по један Лего Мајндстормс комплет за роботику и приручник за склапање робота. Организатор и сарадник објашњавају ученицима да су пред њима компоненте од којих уз помоћ приручника, корак по корак, склапају робота. Такође прилазе свим групама и дају потребна упутства.

5. КОРАК:
Када заврши са склопањем робота свака група добија лаптоп и уз асистенцију сарадника учитава један од унапред припремљених програма: заустављање робота испред препреке, праћење црне траке залепљене на поду.

6.КОРАК:
Након што све групе учитају одговарајући програм следи демонстрација рада испрограмираног робота.

7. КОРАК:
Кратка дискусија о часу.

Ивица
26.12.2014
Одељци: Зид Обавештења Ивица | Кључне речи:
0

Коментари:

Нови коментар

©Библиотека++ 2020 Развој сајта Ивица Лазаревић