Писање коментара је привилегија коју морате заслужити. Да бисте могли да пишете коментаре потребно је да освојите 10 поена играјући игре попут Лавиринта и да имате објављен бар један чланак у оквиру сајта. Такође, сума свих гласова које су добили ваши чланци мора бити већа од нуле.

Имајте на уму да коментари нису замена за чланке, питања и одговоре. Коментари првенствено служе како би се ауторима чланака, питања и одговора скренула пажња на грешку или како би им се послао предлог да унапреде свој текст.

Ивица
02.10.2014
Одељци: Зид Обавештења Ивица | Кључне речи:
0

Коментари:

Нови коментар

©Библиотека++ 2024 Развој сајта Ивица Лазаревић