Услови коришћења
  • Регистровани корисници имају могућност да објављују своје ауторске текстове у за то предвиђене одељке.
  • Дозвољено је објављивати само чланке на теме из области програмирања и информационих технологија.
  • Корисници млађи од 18 година сервис користе уз сагласност родитеља или старатеља.
  • На сајту је забрањена било која активност која није у складу са законима Републике Србије.
  • Забрањено је било какво вређање или омаловажавање других чланова сајта или било које друге особе или организације.
  • Све што корисник објави на сајту је јавно и заједничко је власништво тог корисника, пројекта Библиотека++ и руководиоца пројекта.
  • Комплетну одговорност за садржај објављених текстова као и последице које могу настати услед објављивања сноси искључиво члан који је текст објавио.
  • Члан сајта може преузимати, делити и мењати чланке објављене на сајту Библиотека++ само уз навођење линка до оригинала.
  • Задржавамо право да изменимо садржаје који нису у складу са стандардима сајта.
  • Задржавамо право да искључимо одређене кориснике са сервиса као и податке о њима уколико злоупотребљавају сајт.

©Библиотека++ 2024 Развој сајта Ивица Лазаревић