Дана 9. јануара 2015. одржана је нова радионица у оквиру које су ученици научили да креирају нове компоненте у оквиру Лего графичког окружења. Графичка компонента представља еквивалент функције из класичних програмских језика. Ученици су дефинисали улазне параметре и активности које треба извршити на основу задатог улаза. Искоришћен је и унапређен код који је развијен у оквиру претходне радионице и развијена компонента за скретање на основу улаза из жироскопског сензора.

Ивица
11.01.2015
Одељци: Зид Обавештења Ивица | Кључне речи:
0

Коментари:

Нови коментар

©Библиотека++ 2020 Развој сајта Ивица Лазаревић