Одржана друга радионица о програмирању у оквиру пројекта Библиотека++ у Гимназији “Светозар Марковић“ у Јагодини у оквиру манифестације Европска недеља програмирања

У оквиру пројекта Библиотека++, Народна библиотека "Душан Матић" у Ћуприји данас је, 16.10.2014. год. организовала и одржала радионицу о програмирању у Гимназији “Светозар Марковић“ у Јагодини. Радионица је одржана у оквиру редовног часа информатике код ученика 4/4 одељења математичког смера.

Задатак је био да се програмира робот да прати црну линију. Да би решили задатак ученици су прво инсталирали бесплатну верзију ЕВ3 софтвера. Професор Драган Спасић и Ивица Лазаревић су усмено објаснили ученицима како да реше задатак. На основни модел робота било је потребно додати сензор који мери интензитет одбијене светлости и сензор за додир. Решење се састоји из два дела. Прва целина је калибрација робота како би могао да разликује црну траку од светлијег пода. Притиском на сензор за додир очитавања са светлосног сензора се уписују у променљиве. Очитавање се врши два пута, једном за светлу позадину, а други пут за тамну линију. Пре очитавања робот мора да обавести корисника гласовном поруком, а након очитавања да прикаже нумеричку вредност на дисплеју. У другом делу решења потребно је на основу тренутног очитавања светлосног сензора управљати кретањем робота. На основу вредности добијених приликом калибрације израчунава се средња вредност интензитета светлости. Тренутно очитавање са светлосног сензора пореди се са средњом вредношћу и задаје се услов да ако је тренутна вредност интензитета светлости мања од средње вредности, онда се робот усмерава удесно, а уколико услов није испуњен онда се робот усмерава улево. На овај начин се постиже "цик-цак" кретање робота по задатој линији. Ученици су користили Лего визуелни алат за програмирање како би реализовали алгоритам. У оквиру радионице успешно је демонстриран рад робота, односно кретање по задатој линији.

На некој од будућих радионица са ученицима ће се радити на усавршавању алгоритама како би се омогућило "глатко" кретање робота са што мање непотребних "цик-цак" покрета.

Сузана
23.12.2014
Одељци: Зид Обавештења Сузана | Кључне речи:
1

Коментари:

Нови коментар

©Библиотека++ 2020 Развој сајта Ивица Лазаревић