ОШ „Рада Миљковић“ Јагодина

Наставни предмет: Српски језик, ТО, Информатика; повезивање са ПО садржајима

Разред: седми и осми (девојчице)

Тема часа: Практична примена роботике као професије будућности

Време реализације : 29. Април 2015. (4 школска часа подељена на 2 радионице; прва са ученицама седмог разреда, а друга са ученицама 8. разреда)

Гости: ученици из основних школа у Ћуприји, ученици из ЕГШ „Никола Тесла“ и Гимназије „Светозар Марковић“

Средства: Lego mind storms комплети, лаптопови, пројектор, упутства за склапање робота

Циљ часа:

 • Вршњачко подучавање

 • Сарадња међу вршњацима из различитих градова

 • Сарадња са средњим школама

 • Превазилажење предрасуда у подели на мушка и женска занимања

Компетенције:

- Целоживотно учење

- Развој дигиталних компетенција

- Развој инивијативности и орјентација ка предузетништву

Исходи:

 • Ученик је оспособљен да склапа једноставније моделе робота

 • Ученик активно учествује у тимском раду

 • Ученик нема предрасуде у вези са поделом на мушка и женска занимања

 

КОРАЦИ ЧАСА:

 1. корак – Уводна реч и истицање циља часа
 2. корак – Подела на групе
 3. корак- Договор око начина рада
 4. корак- Подела материјала
 5. корак- Склапање модела
 6. корак-Ученици (гости) демонстрирају програмирање робота


ТОК АКТИВНОСТИ:

 1. Водитељ радионице и инструктор, гост Ивица лазаревић представља се ученицама објашњавајући да се данашња радионица изводи у оквиру пројекта Библиотека++, који се реализује у Народној библиотеци „Душан матић“ из Ћуприје, а финансира га међународна организација ЕЈФЛ.

 2. Ученицие се деле у две групе, са једном групом сарађиваће гости из Ћуприје, а са другом гости из средњих школа и у зависности од тока радионице у томе ће се и смењивати.

 3. Ученице се упознају са начином рада и оквиру кратког дијалога са ученицима сарадник објашњава принцип рада компоненти од којих ће саставити роботе. Поставља им питања којима подстиче њихова интересовања.

 4. Свака група добија по један Лего Мајндстормс комплет за роботику и приручник за склапање робота. Организатор и сарадник објашњавају ученицима да су пред њима компоненте од којих уз помоћ приручника, корак по корак, склапају робота. Такође прилазе свим групама и дају потребна упутства.

 5. Ученице скалпају роботе

 6. Када заврши са склопањем робота свака група добија лаптоп и уз асистенцију сарадника учитава један од унапред припремљених програма: заустављање робота испред препреке, праћење црне траке залепљене на поду, упшављање роботом „Робијем“ помоћу даљинског управљача.

 7. Кратка евалуација радионице (двочаса)

 8. Заинтересоване ученице одлазе на час ТО на радионицу „Родна равноправност“, из приручника за ПО имена, од 17:30 долази група ученица осмог разреда које су претходно биле на поменутој радионици.

Ивица
07.05.2015
Одељци: Зид Обавештења Ивица | Кључне речи:
0

Коментари:

Нови коментар

©Библиотека++ 2023 Развој сајта Ивица Лазаревић