Assignment - Objektno orijentisano programiranje u Javi

Zamislite da je potrebno da modelujete informacioni sistem jedne trgovine. Potrebno je da napravite klasu Product koja će predstavljati osnovu za dalje nasleđivanje i neće se moći instancirati. Ovu klasu nasleđuju dve klase koje predstavljaju konkretne grupe proizvoda: Chocolate i Wine. Ova hijerarhija prikazana grafikom izgleda ovako:

 

Svaki proizvod poseduje određene osobine:

  • naziv proizvoda,
  • bar-kod,
  • osnovnu cenu,
  • porez.

 

Takođe, svaki proizvod poseduje i metodu za računanje cene, koja se izračunava tako što se osnovna cena uveća za iznos poreza. Porez (PDV) za svaki proizvod je 20% i ovo je podatak koji je konstantan i neće se menjati.

Ipak, proizvodi iz grupe vina, imaju i dodatni porez, pošto spadaju u grupu alkoholnih pića i on iznosi 10% od cene već uvećane za iznos PDV-a. I ovo je podatak koji je konstantan i neće se menjati.

Zbog ovoga je potrebno redefinisati metodu za računanje cene samo u okviru klase Wine.

Pored ovoga, klasa Wine treba da poseduje atribut koji definiše zapreminu boce, a klasa Chocolate atribut koji definiše težinu.

U klasama Chocolate i Wine, potrebno je napraviti parametrizovane konstruktore za kreiranje objekata.

Potrebno je, takođe, u svim klasama redefinisati metodu toString za prikaz informacija o objektu.

Na kraju je potrebno u test klasi kreirati po jedan objekat ovih klasa i na izlazu prikazati informacije o proizvodima, kao i iznos finalne cene definisane kroz metodu za izračunavanje cene. Za osnovnu cenu uzeti proizvoljan iznos.

Avvra
20.09.2020
Одељци: Зид Питања и одговори Avvra | Кључне речи:
0

Коментари:

Нови одговор Нови коментар
Нема одговора

©Библиотека++ 2024 Развој сајта Ивица Лазаревић