Dat je sledeći kod:

<script>

var s='First JavaScript string.';

var c='This is second text.'

</script>

 

Izvršiti potrebne operacije nad stringovima u primeru da  (svako drugo slovo je obojeno crvenom bojom).

BoxROx
12.01.2015
Одељци: Зид Питања и одговори Ивица BoxROx | Кључне речи:
1

Коментари:

Нови одговор Нови коментар

Одговори:

Приказано 1-1 од 1 ставке.

Приказани програм трансформише улазни стринг тако што сваки други карактер из стринга смешта између span тагова. Спан таг има постављен стил који дефинише боју слова. Формирање новог стринга се обавља у оквиру петље која се покреће онолико пута колико има слова у улазном стрингу. Појединачна слова се издвајају из улазног стринга уз помоћ уграђене функције charAt(index), а на основу остатка при целобројном дељењу индекса са бројем два одређује се да ли карактер треба да буде обухваћен спан таговима или не. Приказано решење броји и празна места и третира их на исти начин као и остале знакове.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <title>Црвена слова</title>
</head>
<body>
  <h1>Свако друго црвено слово</h1>
  <div id="prikaz"></div>
  <script>  
	function obojiParne(str)
	{
		var izlaz = '';
		for(var i=0; i< str.length; i++)
		{
			var ch = str.charAt(i);
			if( i % 2)
				izlaz += '<span style="color:red;">'+ch+'</span>';
			else
				izlaz += ch;
		}
		return izlaz;
	}
	var s='First JavaScript string.';
	var c='This is second text.'
	document.getElementById('prikaz').innerHTML = obojiParne(s) + obojiParne(c);
  </script>
</body>
</html> 

 

Ивица
12.01.2015
Одељци: Зид Питања и одговори Ивица
0

Коментари:

Нови коментар

©Библиотека++ 2024 Развој сајта Ивица Лазаревић