Kreirati padajuću listu (combo box), koja će se nalaziti u okviru forme sa proizvoljnim elementima. Kreirati jedan div element, dodeliti mu proizvoljan ID. Nad kreiranom listom treba definisati događaj, kojim će se pozivati funkcija. Ova funkcija treba da sadrži kod kojim će se na promenu selektovanog elementa padajuće liste ispisati njegova vrednost u div elementu koji ste prethodno definisali.

Milos89
22.01.2019
Одељци: Зид Питања и одговори Ивица Milos89 | Кључне речи:
0

Коментари:

Нови одговор Нови коментар

Одговори:

Приказано 1-1 од 1 ставке.
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<!-- Forma preuzeta sa w3schools.com -->
<form>
 <select name="automobili">
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="saab">Saab</option>
  <option value="fiat">Fiat</option>
  <option value="audi">Audi</option>
 </select>
</form>

<!-- div za prikaz selekcije iz padajuce liste -->
<div id="prikaz"></div>

<script>
  //nalazimo listu na osnovu name atributa
  let lista = document.querySelector('select[name="automobili"]');
  //dodajemo funkciju koja ce se pozvati svaki put kada se promeni selekcija
  lista.addEventListener('change', function() {
    //posto je funkcija povezana sa listom, this pokazuje na objekat liste
    //options je niz koji sadrzi sve opcije iz liste
    let nizOpcija = this.options;
    //selected index je celobrojna vrednost i kako joj samo ime kaze
    //predstavlja indeks selektovane stavke
    let indexSelektovane = this.selectedIndex;
    //na osnovu indeksa i niza svih opcija nalazimo selektovani element
    let elementOpcije = nizOpcija[indexSelektovane];
    //citamo tekst selektovanog element
    let nazivAutomobila = elementOpcije.text;
    //nalazimo div na osnovu id atributa
    let prikaz = document.querySelector('#prikaz');
    //prikazujemo selektovani tekst 
    prikaz.innerHTML = nazivAutomobila;
  });
</script>

</body>
</html>

 

Ивица
23.01.2019
Одељци: Зид Питања и одговори Ивица | Кључне речи:
0

Коментари:

Нови коментар

©Библиотека++ 2024 Развој сајта Ивица Лазаревић