Stranica se sastoji od forme sa 3 elementa:

 • Input tag - za unos stringa koji treba da se procesira
 • Submit dugme - za slanje forme
 • Input number tag - koristi se za izbor broja razmaka između slova

Ovaj program koristi sledeće php funkcije:

 • chunk_split - razdvaja (secka) string u manje delove. Struktura:
  • chunk_split( body , chunklen, end ); - razdvaja body i dodaje end nakon chunklen broj karaktera
   • body je string koji se razdvaja
   • chunklen je broj nakon koliko karaktera se string secka
   • end je šta se ubacuje između isečenih delova
 • str_repeat -  ponavlja string navedenim brojem puta. Struktura:
  • str_repeat( input, multiplier ) - ponavlja input multiplier puta
   • input je string koji se ponavlja
   • multiplier je broj puta koliko se string ponavlja
 • htmlspecialchars je vrlo korisna funkcija za pročišćavanje karaktera na koji reaguje HTML iz korisničkog unosa. Koristi se kao sigurnosna mera protiv injekcije. U ovom primeru se samo koristi za popravljanje navodnika kod korisničkog unosa jer može da zatvori input tag i korisnički tekst može da izađe iz njega.
<!DOCTYPE html>

<html lang="sr">
<head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <title>Dodavanje razmaka između slova</title>
 
</head>
<body> 
<form method="POST">	
 
 <input type="text" name="rez" value="<?php echo htmlspecialchars(( isset($_POST['rez']) ? $_POST['rez'] : ''),ENT_QUOTES) ?>" />
 <input type="submit" name="button"/>
 <input type="number" name="br" value="<?php echo ( isset($_POST['br']) ? $_POST['br'] : '1') ?>" min="1" max="5" />
</form></body>	
<?php 

if (isset($_POST['button']))
{
 {
 $string=$_POST['rez'];
 $br_razmaka=$_POST['br'];
 
 echo $izlaz = chunk_split($string,1,str_repeat("&nbsp;",$br_razmaka));
 
 }
 
}

?>	

Input tag "rez" ima php kod kao vrednost. On služi da pročisti korisnikov unos od navodnika i da zadrži prethodnu vrednost ako je uneta.

Input tag "br" koji služi za biranje broja razmaka ima minimalnu i maksimalnu vrednost, i php kod da zadrži prethodnu ako je uneta. Ako prethodna vrednost nije uneta, php mu daje podrazumevanu vrednost 1.

PHP kod ispod je obrada tog stringa: On proverava da li je pritisnuto dugme za slanje forme. Ako nije onda se sve preskače, a ako jeste definišu se promenljive iz tagova metodom POST, i komandom echo prikazuje se obrađeni string.

Varijacija dela ovog koda koji koristi funkcije

<?php 

function DodajRazmak($string, $br_razmaka = 1)
	{
		echo chunk_split($string,1,str_repeat("&nbsp;",$br_razmaka));
	}
	
if (isset($_POST['button'])) 
	{
		DodajRazmak($_POST['rez'],$_POST['br']);
	}

?>	

 

Aleksa Marković
28.07.2015
Одељци: Зид Чланци topofkeks | Кључне речи:
0

Коментари:

Нови коментар

©Библиотека++ 2024 Развој сајта Ивица Лазаревић