Napraviti web sajt i odgovarajuci sistem administracije za njega. Potrebno je da sajt obezbeđuje sledeće funkcionalnosti:

 - Logovanje i registraciju korisnika
 - Prikaz vesti po kategorijama
 - Dodavanje i uklanjanje vesti
 - Dodavanje i uklanjanje komentara

Nixy
12.05.2015
Одељци: Зид Питања и одговори Ивица Nixy | Кључне речи:
0

Коментари:

Ивица: Да ли можеш да кренеш са решавањем задатка, па да заједно са осталим члановима форума коментаришемо и унапређујемо оно што си урадио? Предлажем да кренеш од дефинисања шеме базе података.
17.05.2015 у 12:57 часова
Nixy: Napraviti web sajt i odgovarajuci sistem administracije za njega. Potrebno je da sajt obezbeđuje sledeće funkcionalnosti: - Logovanje i registraciju korisnika - Prikaz vesti po kategorijama - Dodavanje i uklanjanje vesti - Dodavanje i uklanjanje komentara
12.05.2015 у 13:48 часова
Нови одговор Нови коментар

Одговори:

Приказано 1-3 од 3 ставке.
select 
  korisnicko_ime, vest.naziv as naslov, kategorija.naziv as kategorija, vreme, vest.tekst 
from
  vest 
join 
  kategorija on (vest.id_kategorija = kategorija.id) 
join
  korisnik on (vest.id_korisnik = korisnik.id) 
order by vreme

 

Strahinja Mihajlović
05.06.2015
Одељци: Зид Питања и одговори Ивица Strahinja Mihajlović | Кључне речи:
0

Коментари:

Нови коментар


INSERT INTO `kategorija` (`id`, `naziv`) VALUES
  (1, 'novo');
INSERT INTO `korisnik` (`id`, `ime`, `prezime`, `korisnicko_ime`, `sifra`) 
  VALUES
    (1, 'Strahinja', 'mihajlovic', 'Stradza', 'stradzathebadza'),
    (2, 'velja', 'stambolija', 'stamba', 'sarmas'),
    (3, 'Ivica', 'lazarevic', 'ivica', 'sarma');
INSERT INTO `vest` (`id`, `naziv`, `tekst`, `id_korisnik`, `id_kategorija`, `vreme`) 
  VALUES 
    (1, 'Prva objava', 'ono sto je korisnik ispisao...', 2, 1, '2015-06-05 00:00:00');

 

Strahinja Mihajlović
05.06.2015
Одељци: Зид Питања и одговори Ивица Strahinja Mihajlović | Кључне речи:
0

Коментари:

Нови коментар
create table korisnik(
  id int auto_increment,
  ime varchar(10),
  prezime varchar(15),
  korisnicko_ime varchar(20) not null unique,
  sifra varchar(20) not null,
  primary key(id)
  )engine=innodb;
  
create table kategorija(
  id int auto_increment,
  naziv varchar(30) not null unique,
  primary key(id)
  )engine=innodb;
  
create table vest(
  id int auto_increment,
  naziv varchar(30) not null,
  tekst varchar(2000) not null,
  id_korisnik int not null,
  id_kategorija int not null,
  vreme datetime not null,
	constraint fk_id_korisnik_vest 
		foreign key (id_korisnik)
		references korisnik(id)
		on delete restrict,
		-- on delete set null(ostavice prazno mesto)
		-- on delete cascade(sve gde se pojavljuje korisnik)
	constraint fk_id_kategorija_vest
		foreign key (id_kategorija)
		references kategorija(id)
		on delete restrict,
  primary key(id)
  )engine=innodb;

 

Strahinja Mihajlović
05.06.2015
Одељци: Зид Питања и одговори Strahinja Mihajlović
0

Коментари:

Нови коментар

©Библиотека++ 2023 Развој сајта Ивица Лазаревић