It akademija

Potrebno je napraviti aplikaciju koja će da obavlja funkcije file managera. Od funkcionalnosti, aplikacija treba da obezbedi sledeće funkcije:

 • pregled foldera,
 • prikaz informacija o fajlovima/folderima u tabelarnom (odnosno, preglednom) obliku,
  • ime,
  • putanja,
  • veličina,
  • datum kreiranja,
  • datum poslednje izmene,
 • kreiranje foldera,
 • promena imena fajlova/foldera,
 • kopiranje fajlova / kompletnih foldera,
 • premeštanje fajlova / kompletnih foldera,
 • brisanje fajlova/foldera.

 

Preporuka je da se za ove operacije koriste komande, redom: LIST, INFO, CREATE_DIR, RENAME, COPY, MOVE, DELETE.

Treba ponuditi korisniku da izabere koju od operacija sa fajlom/folderom želi da obavi. Nakon što korisnik aplikacije u konzolu unese određenu komandu, aplikacija prikazuje poruku o prepoznatoj komandi (ili neprepoznatoj, ako je komanda neadekvatna) i nastavlja sa prikupljanjem potrebnih informacija za obavljanje navedene operacije (putanje i slično). Korisnik treba da unese putanju do željenog fajla; ne treba koristiti hard-kodirane putanje. Tu obratite pažnju da li se radi sa relativnim ili apsolutnim putanjama.

Brisanje i kopiranje nepraznih foldera trebalo bi uraditi rekurzivno (tj. „u dubinu“).

sisic99
11.02.2018
Одељци: Зид Питања и одговори sisic99 | Кључне речи:
0

Коментари:

Нови одговор Нови коментар
Нема одговора

©Библиотека++ 2018 Развој сајта Ивица Лазаревић